THE SUSHI CLUB

THE SUSHI CLUB Sushi Delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0934 544 263


The Sushi Club 

10 Quảng An
Tây HồHà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Ba
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Tư
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Năm
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Sáu
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Bảy
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Chủ Nhật
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45