THE SUSHI CLUB

Contactinformation


The Sushi Club 

10 Quảng An
Tây HồHà Nội

Delivery times

Thứ Hai
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Ba
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Tư
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Năm
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Sáu
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Thứ Bảy
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45
Chủ Nhật
11:00 - 13:45
17:00 - 21:45